Logo Xangdau.net Hotline Xangdau.net
Thu Moi Xangdau.net Huong Dan Xangdau.net Bang gia quang cao Xangdau.net Dang ky thanh vien VIP tren Xangdau.net Lien He Xangdau.net
Tìm kiếm
 Dầu nhờn
 Vận chuyển Xà lan
 Vận chuyển xe bồn
 Bồn chứa
 Trụ bơm
 Thiết bị khác
 Tìm đối tác
 Cho thuê/mua/ bán cây xăng
 Dầu nhờn
 Vận chuyển Xà lan
 Vận chuyển xe bồn
 Bồn chứa
 Trụ bơm
 Thiết bị khác
 Tìm đối tác
 Cho thuê/mua/ bán cây xăng
Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20h ngày 17/07/2013

  Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20ngày 17/07/2013.Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này.Một số đầu mối khác có thể có mức

tăng/giảm khác.

Loi Hàng

Giá hin ti (vùng 1)

Giá hin ti (vùng 2)

Mc tăng/gim

Thuế hin ti

 

Xăng RON 95 KC

25.070

25.570

+460

18%

 

Xăng RON 92 KC

24.570

25.060

+460

18%

 

Diesel 0,05S

22.310

22.750

+470

14%

 

Diesel 0,25S

22.260

22.700

+470

14­%

 

Du ha(KO)

22.020

22.640

+420

16%

 

Mazut No2B(3,0S)

19.070

19.450

0

15%

 

Mazut No2B(3,5S)

18.770

19.140

0

15%

 

Mazut No3(380)

18.670

19.040

0

15%

 

 

 

 

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
   
OffTelexVNIVIQR
 
Các tin khác
 Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20h ngày 28/06/2013 (06:48 28/06/2013)
 Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20h ngày 14/06/2013 (20:18 14/06/2013)
 Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16 h ngày 26/04/2013 (05:05 26/04/2013)
 Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 19 h ngày 18/04/2013 (03:33 18/04/2013)
 Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18 h ngày 09/04/2013 (03:40 09/04/2013)
 Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20 h ngày 28/03/2013 (17:50 28/03/2013)
 Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18h ngày 28/12/2012 (00:57 02/01/2013)
 Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18h ngày 11/11/2012 (02:32 11/11/2012)
 Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18h30 ngày 28/08/2012 (17:56 28/08/2012)
 Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 17h ngày 13/08/2012 (19:17 13/08/2012)
WhatsApp, Viber, Zalo
+84 946707007