Logo Xangdau.net Hotline Xangdau.net
Thu Moi Xangdau.net Huong Dan Xangdau.net Bang gia quang cao Xangdau.net Dang ky thanh vien VIP tren Xangdau.net Lien He Xangdau.net
Tìm kiếm
 Dầu nhờn
 Vận chuyển Xà lan
 Vận chuyển xe bồn
 Bồn chứa
 Trụ bơm
 Thiết bị khác
 Tìm đối tác
 Cho thuê/mua/ bán cây xăng
 Dầu nhờn
 Vận chuyển Xà lan
 Vận chuyển xe bồn
 Bồn chứa
 Trụ bơm
 Thiết bị khác
 Tìm đối tác
 Cho thuê/mua/ bán cây xăng
Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18h30 ngày 28/08/2012

Giá bán lẻ trong nước (VND/lít).

 Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18h30 ngày 28/08/2012.

Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này.

Loại Hàng

Giá hiện tại

Mức tăng/giảm

Thuế hiện tại

Xăng RON 95 KC

24.150

+650

12%

Xăng RON 92 KC

23.650

+650

12%

Diesel 0,05S

21.850

+300

10%

Diesel 0,25S

21.800

+300

10%

Dầu hỏa(KO)

21.900

+450

12%

Mazut No2B(3,0S)

18.950

+0

12%

Mazut No2B(3,5S)

18.650

+0

12%

Mazut No3(380)

18.550

+0

12%

 

Các tin khác
 Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 17h ngày 13/08/2012 (19:17 13/08/2012)
 Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 14h ngày 01/08/2012 (19:12 13/08/2012)
 Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 22h00 ngày 20/07/2012 (06:49 20/07/2012)
 Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 19h00 ngày 02/07/2012 (04:20 02/07/2012)
 Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16h00 ngày 21/06/2012 (03:18 21/06/2012)
 Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 14h00 ngày 07/06/2012 (06:24 07/06/2012)
 Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15h30 ngày 23/05/2012 (02:52 23/05/2012)
 Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 22 h ngày 09/05/2012 (07:34 09/05/2012)
 Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20 h ngày 20/04/2012 (18:08 22/04/2012)
 Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16 h ngày 07/03/2012 (18:15 07/03/2012)
WhatsApp, Viber, Zalo
+84 946707007