Logo Xangdau.net Hotline Xangdau.net
Thu Moi Xangdau.net Huong Dan Xangdau.net Bang gia quang cao Xangdau.net Dang ky thanh vien VIP tren Xangdau.net Lien He Xangdau.net
Tìm kiếm
 Dầu nhờn
 Vận chuyển Xà lan
 Vận chuyển xe bồn
 Bồn chứa
 Trụ bơm
 Thiết bị khác
 Tìm đối tác
 Cho thuê/mua/ bán cây xăng
 Dầu nhờn
 Vận chuyển Xà lan
 Vận chuyển xe bồn
 Bồn chứa
 Trụ bơm
 Thiết bị khác
 Tìm đối tác
 Cho thuê/mua/ bán cây xăng
Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18 h ngày 09/04/2013

 Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18 h ngày 09/04/2013.

 

Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này.

 

Loại Hàng

Giá hiện tại

Mức tăng/giảm

Xăng RON 95 KC

24.550

-500

Xăng RON 92 KC

24.050

-500

Diesel 0,05S

21.450

-450

Diesel 0,25S

21..400

-450

Dầu hỏa(KO)

21.600

-450

Mazut No2B(3,0S)

18.750

0

Mazut No2B(3,5S)

18.450

Mazut No3(380)

18.350

 

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
   
OffTelexVNIVIQR
 
Các tin khác
 Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20 h ngày 28/03/2013 (17:50 28/03/2013)
 Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18h ngày 28/12/2012 (00:57 02/01/2013)
 Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18h ngày 11/11/2012 (02:32 11/11/2012)
 Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18h30 ngày 28/08/2012 (17:56 28/08/2012)
 Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 17h ngày 13/08/2012 (19:17 13/08/2012)
 Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 14h ngày 01/08/2012 (19:12 13/08/2012)
 Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 22h00 ngày 20/07/2012 (06:49 20/07/2012)
 Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 19h00 ngày 02/07/2012 (04:20 02/07/2012)
 Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16h00 ngày 21/06/2012 (03:18 21/06/2012)
 Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 14h00 ngày 07/06/2012 (06:24 07/06/2012)
WhatsApp, Viber, Zalo
+84 946707007