Logo Xangdau.net Hotline Xangdau.net
Thu Moi Xangdau.net Huong Dan Xangdau.net Bang gia quang cao Xangdau.net Dang ky thanh vien VIP tren Xangdau.net Lien He Xangdau.net
Tìm kiếm
 Dầu nhờn
 Vận chuyển Xà lan
 Vận chuyển xe bồn
 Bồn chứa
 Trụ bơm
 Thiết bị khác
 Tìm đối tác
 Cho thuê/mua/ bán cây xăng
 Dầu nhờn
 Vận chuyển Xà lan
 Vận chuyển xe bồn
 Bồn chứa
 Trụ bơm
 Thiết bị khác
 Tìm đối tác
 Cho thuê/mua/ bán cây xăng
  Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể chênh lệch một chút.Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá của Petrolimex. Thời điểm 15h 00 ngày 11/04/2014 Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ...
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...
Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể chênh lệch một chút.Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá của Petrolimex. Thời điểm 12h 00 ngày 19/03/2014 Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ...
  ( Xangdau.net)  Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể chênh lệch một chút.Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá củ a Petrolimex.  Không thay đổi giá bán lẻ, điều chỉnh SDQ mặt hàng : xăng , dầu Diesel và dầu hỏa. Loại Hàng ...
( Xangdau.net)  Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể chênh lệch một chút.Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá củ a Petrolimex.  Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá ...
  Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) Mức tăng/giảm Thuế hiện tại ...
Điều chỉnh các mức sử dụng quỹ và LNĐM áp dụng ngày 27/01/2014.     Lo ạ i Hàng Giá hi ệ n t ạ i (vùng 1) Giá hi ệ n t ạ i (vùng 2) ...
  Điều chỉnh các mức sử dụng quỹ và LNĐM áp dụng ngày 15/01/2014. Không điều chỉnh giá bán lẻ. Lo ạ i Hàng Giá hi ệ n t ạ i (vùng 1) Giá hi ệ n ...
  Điều chỉnh các mức trích quỹ, sử dụng quỹ và LNĐM áp dụng ngày 31/12/2013. Không điều chỉnh giá bán lẻ. Lo ạ i Hàng Giá hi ệ n t ạ i (vùng 1) Giá ...
    Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 14h   ngày 18/12/2013. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. Một số đầu mối khác có thể có mức tăng/giảm khác. Lo ạ i Hàng ...
     Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20 h  ngày 11/11/2013. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. Một số đầu mối khác có thể có mức tăng/giảm khác. Lo ạ i Hàng ...
      Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20 h  ngày 07/10/2013. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. Một số đầu mối khác có thể có mức tăng/giảm khác. Lo ạ i Hàng ...
    Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20 h  ngày 22/08/2013.Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này.Một số đầu mối khác có thể có mức tăng/giảm khác. Lo ạ i Hàng Giá hi ệ n ...
    Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20 h  ngày 17/07/2013.Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này.Một số đầu mối khác có thể có mức tăng/giảm khác. Lo ạ i Hàng Giá hi ệ n ...
      Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20 h  ngày 28/06/2013.Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này.Một số đầu mối khác có thể có mức tăng/giảm khác. Lo ạ i Hàng Giá hi ệ n ...
xangdauonline